Lunes, 21 Enero 2019

Pivot points de futuros sobre Ibex, DAX, Eurostoxx, CAC y Bund

 

Pivot Points Ibex 35 Ibex 35 SIN NOCTURNO Dax 30 Dax 30 SIN NOCTURNO Eurostoxx 50 Eurostoxx 50 SIN NOCTURNO CAC 40
3ª Resistencia 9597,00 9598,33 12520,17 12516,50 3433,33 3432,67 5447,00
2ª Resistencia 9552,00 9554,00 12455,50 12462,50 3419,00 3421,00 5425,50
1ª Resistencia 9506,00 9507,33 12379,67 12388,50 3404,33 3406,67 5399,50
Pivot 9460,00 9460,67 12303,83 12314,50 3389,67 3392,33 5373,50
1º Soporte 9415,00 9416,33 12239,17 12260,50 3375,33 3380,67 5352,00
2º Soporte 9370,00 9372,00 12174,50 12206,50 3361,00 3369,00 5330,50
3º Soporte 9324,00 9325,33 12098,67 12132,50 3346,33 3354,67 5304,50
Pivot Points Bund Bund SIN NOCTURNO
3ª Resistencia 164,12 164,12
2ª Resistencia 163,99 163,99
1ª Resistencia 163,80 163,80
Pivot 163,61 163,61
1º Soporte 163,48 163,48
2º Soporte 163,35 163,35
3º Soporte 163,16 163,16