Domingo, 20 Enero 2019

Pivot points de futuros sobre Ibex, DAX, Eurostoxx, CAC y Bund

Pivot Points Ibex 35 Ibex 35 SIN NOCTURNO Dax 30 Dax 30 SIN NOCTURNO Eurostoxx 50 Eurostoxx 50 SIN NOCTURNO CAC 40
3ª Resistencia 9687,33 9667,00 12457,83 12462,50 3442,67 3444,67 5456,83
2ª Resistencia 9630,00 9622,00 12420,00 12427,00 3432,00 3435,00 5441,50
1ª Resistencia 9600,33 9597,00 12395,33 12400,00 3425,67 3427,67 5430,83
Pivot 9570,67 9572,00 12370,67 12373,00 3419,33 3420,33 5420,17
1º Soporte 9513,33 9527,00 12332,83 12337,50 3408,67 3410,67 5404,83
2º Soporte 9456,00 9482,00 12295,00 12302,00 3398,00 3401,00 5389,50
3º Soporte 9426,33 9457,00 12270,33 12275,00 3391,67 3393,67 5378,83

 

Pivot Points Bund Bund SIN NOCTURNO
3ª Resistencia 163,56 163,44
2ª Resistencia 163,43 163,33
1ª Resistencia 163,26 163,20
Pivot 163,10 163,06
1º Soporte 162,96 162,96
2º Soporte 162,83 162,85
3º Soporte 162,66 162,72