Martes, 22 Enero 2019

Pivot points de futuros sobre Ibex, DAX, Eurostoxx, CAC y Bund

 

Pivot Points Ibex 35 Ibex 35 SIN NOCTURNO Dax 30 Dax 30 SIN NOCTURNO Eurostoxx 50 Eurostoxx 50 SIN NOCTURNO CAC 40
3ª Resistencia 8865,00 8842,00 11099,00 10887,17 3110,33 3071,33 4844,33
2ª Resistencia 8787,00 8754,00 10966,50 10799,50 3078,00 3045,00 4809,00
1ª Resistencia 8633,00 8611,00 10770,50 10659,17 3026,33 3004,33 4740,33
Pivot 8479,00 8468,00 10574,50 10518,83 2974,67 2963,67 4671,67
1º Soporte 8401,00 8380,00 10442,00 10431,17 2942,33 2937,33 4636,33
2º Soporte 8323,00 8292,00 10309,50 10343,50 2910,00 2911,00 4601,00
3º Soporte 8169,00 8149,00 10113,50 10203,17 2858,33 2870,33 4532,33

 

 

Pivot Points Bund Bund SIN NOCTURNO
3ª Resistencia 166,72 166,04
2ª Resistencia 166,25 165,60
1ª Resistencia 165,36 165,05
Pivot 164,47 164,50
1º Soporte 164,00 164,06
2º Soporte 163,53 163,62
3º Soporte 162,64 163,07