Sábado, 19 Enero 2019

Pivot points de futuros sobre Ibex, DAX, Eurostoxx, CAC y Bund

 

Pivot Points Ibex 35 Ibex 35 SIN NOCTURNO Dax 30 Dax 30 SIN NOCTURNO Eurostoxx 50 Eurostoxx 50 SIN NOCTURNO CAC 40
3ª Resistencia 8993,00 8979,00 11391,83 11169,17 3187,67 3135,67 4903,33
2ª Resistencia 8921,00 8900,00 11238,00 11057,00 3148,00 3105,00 4860,50
1ª Resistencia 8799,00 8785,00 10956,33 10863,17 3075,67 3056,67 4784,83
Pivot 8677,00 8670,00 10674,67 10669,33 3003,33 3008,33 4709,17
1º Soporte 8605,00 8591,00 10520,83 10557,17 2963,67 2977,67 4666,33
2º Soporte 8533,00 8512,00 10367,00 10445,00 2924,00 2947,00 4623,50
3º Soporte 8411,00 8397,00 10085,33 10251,17 2851,67 2898,67 4547,83

 

 

Pivot Points Bund Bund SIN NOCTURNO
3ª Resistencia 165,92 165,31
2ª Resistencia 165,20 164,87
1ª Resistencia 164,76 164,54
Pivot 164,32 164,21
1º Soporte 163,60 163,77
2º Soporte 162,88 163,33
3º Soporte 162,44 163,00